piątek, 28 października 2016 roku
Ważna informacja dla mieszkańców Drukuj

Informujemy, iż przy Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju funkcjonuje już Poradnia Onkologiczna, w której dyżury pełnią lekarze specjaliści z Krakowa.
Utworzenie tej poradni przy buskim szpitalu to szansa dla wielu pacjentów na szybki kontakt z lekarzami specjalistami w dziedzinie onkologii, skrócenie czasu oczekiwania na pierwszą wizytę i przyspieszenie całego procesu leczenia. Czas i szybka diagnoza w leczeniu nowotworów często decydują o pozytywnym wyniku hospitalizacji.

Do poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, a pacjenci przyjmowani są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Harmonogram pracy lekarzy:

lek. med. Marta Weiss

czwartek
6, 20 października
3, 17 listopada
8, 22 grudnia

14:00 – 19:00

lek. med. Elżbieta Pluta

piątek
28 października
4, 25 listopada

13:00 – 18:00

lek. med. Anna Palta

piątek
21 października
16 grudnia

13:00 – 18:00

 
Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa Drukuj

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.
Zachęcamy do zapoznania się z propozycją.

Więcej…
 
Zaproszenie na szkolenie Drukuj

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w dniach 3-4.11.2016 r.
Tematem szkolenia będzie tworzenie i prowadzenia stowarzyszeń oraz tworzenie wniosków projektowych.

Do pobrania: ogłoszenie o szkoleniu

 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Dobry Zawód - Lepsze Życie" Drukuj

Publikujemy ogłoszenie o zamówieniu - (do pobrania).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki dostępne są na stronie PCPR w Busku-Zdroju.

 
Progam Rewitalizacji Gminy Gnojno - warsztaty Drukuj

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojno zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno, które odbędą się w dniu 25 października 2016 roku w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

godz. 10:00 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady, sołtysi);

godz. 12:00 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych);

godz. 14:00 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy, rolnicy).

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Wójt Gminy Gnojno

Zbigniew Janik

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014–2020”

 
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drukuj

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Nauczycielom i Pracowniom Oświaty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów i osiągnięć zawodowych oraz satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy za codzienną troskę i wysiłek wkładany w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej.

 

Z wyrazami szacunku i uznania

Przewodniczący Rady Gminy----Wójt Gminy Gnojno

---Stanisław Wcisło---------------Zbigniew Janik