poniedziałek, 27 marca 2017 roku
OBWIESZCZENIE Drukuj

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023.

Więcej…
 
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne Drukuj

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.02.2017 r. do dnia 27.02.2017 r. w następujących formach:

1.  Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”;

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, z dopiskiem: „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno”;

c)      bezpośrednio do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Gnojnie, w godzinach pracy urzędu.

2.  Spotkania otwartego z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, umożliwiających omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 20.02.2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

3.  Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023” dostępne były od 20.02.2017 r.:

- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu,

- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gnojno (www.gnojno.gminy.com.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, które odbyło się w dniu 20.02.2017 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

WÓJT

Zbigniew Janik

 
Dotacje na uruchomienie własnej firmy Drukuj

A.jpg

B.jpg

 
Życzenia z okazji Dnia Kobiet Drukuj

dzienkobiet.jpg

 
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Drukuj

k.jpg

 
Szkolenie - Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w kampanii 2017 Drukuj

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na szkolenie Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych - Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w kampanii 2017.

Harmonogram szkoleń:

Lp.

Data

Godzina

Adres

1.

6.03.2017

Kostera, Bugaj

11.00

Szkoła Podstawowa

Kostera

2.

6.03.2017

Grabki Małe, Wola Zofiowska

15.00

Szkoła Podstawowa

Jarząbki

3.

9.03.2017

Janowice Poduszowskie, Falki, Rzeszutki

16.00

Świetlica Wiejska

Janowice Poduszowskie

4.

10.03.2017

Skadla, Wola Bokrzycka

12.00

Dom Rolnika

Skadla

5.

10.03.2017

Glinka

15.00

Guzera Andrzej

Glinka 13

Kontakt: Magdalena Kopińska, tel. 600 641 450